Pierwszoklasiści ślubują
Przed pierwszoklasistami naszej szkoły jeszcze długa szkolna droga, ale za nimi już pierwszy pomyślnie zdany egzamin.

Pod koniec października nasi najmłodsi uczniowie w obecności zaproszonych gości, swoich rodziców,
nauczycieli i całej społeczności szkolnej dzielnie rozwiązywali postawione przed nimi zadania.
Dzieci wykazały się dużymi umiejętnościami praktycznymi i ogromną wiedzą w dziedzinie matematyki
i języka polskiego. Śpiewająco prezentowały znajomość języka angielskiego i zasad ruchu drogowego,
a tym samym udowodniły pełną gotowość do podjęcia obowiązków szkolnych.
Uroczystego pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem dokonała dyrektor
szkoły p. Bernarda Jóźwik. Uroczystość przygotowała i
egzaminowała pierwszaków wychowawczyni klasy p. Ewa Sobieszuk.

Zdjęcia w galerii.