Szkoła Podstawowa w Ostrówkach dba o zachowanie i przekazanie młodym pokoleniom wspomnień i historii
swojej miejscowości. Dnia 14 listopada 2019 r. zorganizowano spotkanie z dwiema mieszkankami Ostrówek pod hasłem
,, Wspomnienia minionych lat”.

Panie Anna Hryć i Franciszka Trochonowicz - wspaniałe babcie uczennic szkoły, podzieliły się swoimi
bezcennymi wspomnieniami.
Pani Franciszka opisywała życie mieszkańców wsi w czasach przedwojennych. Mówiła, o tym, że dzieci nie miały
zabawek ze sklepu, więc same je wymyślały. A najciekawszą zabawą była „fajerkaa”. Panie opowiadały także o tym,
że nie wszystkie dzieci mogły chodzić do szkoły, a „za naukę trzeba było rzucić grosz nauczycielom”. Z nostalgią
wspominały skromne potrawy, którymi raczyły je ich mamy.
W dalszej części spotkania wspominano trudne czasy okupacji: nagły przyjazd wojsk niemieckich,
strach i niepewność, a także życie codzienne przepełnione obawą o to, co wydarzy się jutro.
Jedna z Babć wspominała smutne wydarzenia z tamtych lat, a mianowicie rozstrzelanie przez Niemców całej rodziny
Polaków podejrzanych o współpracę z partyzantką.
Na zakończenie uczniowie mieli okazję obejrzeć zdjęcia, które przedstawiały osoby i miejsca z
lat międzywojennych. Dzieci były żywo zainteresowane zarówno fotografiami i wspomnieniami obydwu Pań.
W dalszej części pojawiły się liczne pytania, zadawane szczególnie przez młodszych uczniów. Mamy nadzieję,
że to spotkanie miło wspominać będą zarówno Babcie jaki i uczniowie naszej szkoły.
Spotkanie przygotowały dyrektor szkoły Bernarda Jóźwik oraz nauczyciele Anna Mańko– Struczyk i
Jolanta Hetman.

Zdjęcia w galerii.