Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej miała miejsce 11 października

2019 roku w Szkole Podstawowej w Ostrówkach. W tym roku przybrała ona formę koncertu

życzeń.

Za całość odpowiedzialna była pani Ewelina Prokopiuk-Gdela i jej wychowankowie z

klasy VI. Natomiast samo wykonanie piosenek leżało w gestii szkolnego chóru, pod

kierownictwem pana Marcina Ślusarka. Zaprezentowane utwory oraz scenki miały humorystyczny

charakter i dotyczyły pracy poszczególnych pracowników szkoły – uwzględniając specyfikę ich

obowiązków i trudności. Na koniec uroczystego apelu, Samorząd Uczniowski wręczył

nauczycielom oraz pracownikom obsługi pyszne jabłka z dołączonymi do nich życzeniami.

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obfitował nie tylko w serdeczności, ale również w salwy

śmiechu.

Zdjęcia w galerii.